National fora on marine litter

The MARLISCO Dutch Forum took place on the 1st April 2015, livestreamed from the Pakhuis de Zwijger, in Amsterdam.

The full video of the forum (as seen online) is available at the bottom of this page or here.

The final report - in Dutch - is available here tl_files/marlisco/lib/layout/icon-pdf.png.

The interactive event was moderated by Raoul Beeldsnijder and the in the panel the following experts:

In the room, 47 people participated in the forum, while 178 people followed the event online.

A few Dutch public and private initiatives were briefly presented by their initiators:

More details on the outcomes will follow soon.

For more information, please contact marlisco@kustenzee.nl

EEN INTERACTIEVE LIVESTREAM VANUIT PAKHUIS DE ZWIJGER IN AMSTERDAM

Op 1 april 2015 organiseerde vereniging Kust & Zee in Pakhuis de Zwijger het interactieve forum ‘Zee Zonder Zwerfvuil’. Bekijk hier de complete live registratie van het evenement:

We kijken terug op een bijzonder geslaagde middag, met bijna 50 deelnemers in de zaal en zo’n 180 online! Doel van het forum was bewustwording creëren voor het zwerfvuilprobleem bij het Nederlands publiek, en inspireren om zelf actie te ondernemen. Beleidsmakers, wetenschappers, ngo’s en industrie gaven inzicht in de omvang, de oorzaken en impact van het probleem.

Het forum werd geleid door Raoul Beeldsnijder en de volgende deskundigen zaten aan tafel:

tl_files/marlisco/Video-Contest/Downloads/Forum NL 2.jpg

Tijdens het forum werd een aantal meerkeuzevragen aan het live en online publiek voorgelegd, waar men middels een interactief stemsysteem via computer of smartphone op kon reageren. De uitkomsten van de stemmingen vormden onderwerp voor commentaar van deskundigen en discussies met het publiek. Ook werden via Twitter (#zeezondervuil) de ideeën en vragen aan het panel voorgelegd. De uitkomsten en conclusies van discussies zullen binnenkort worden gerapporteerd.

Programma van maatregelen voor de ‘Kaderrichtlijn Mariene Strategie’ ter inzage

Lex Oosterbaan van Rijkswaterstaat vertelde tijdens het forum dat de maatregelen voor zwerfvuil die de overheid de komende jaren gaat nemen, tot 22 juni voor het publiek ter inzage liggen. Dit betekent dat iedereen die daar opmerkingen over heeft, deze kan indienen. De maatregelen staan in het Programma van maatregelen voor de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee 2012-2020, deel 3), wat weer onderdeel is van de Beleidsnota Noordzee 2016-2021. Deze twee nota’s maken deel uit van het Nationaal Waterplan 2016-2021. De twee documenten zijn te vinden via Noordzeeloket. Je kunt een reactie indienen via het Platform Participatie .

Inspirerende initiatieven

Ook werden voorbeelden gepresenteerd, hoe op innovatieve of inspirerende manieren burgers en ondernemers een invulling kunnen geven aan de ‘gedeelde verantwoordelijkheid’ voor het zwerfvuil probleem:

  • Iedereen een Strandjutter - strandgebruikers mobiliseren om afval op een hoop te leggen en automobilisten dit regelmatig mee te laten nemen.
  • Juttersgeluk - kinderfeestjes organiseren waarbij strandjutten en knutselen met zwerfafval centraal staat.
  • Plastic Soup Surfer - de Plastic Jagers: een zeiltocht van 5 maanden met het gezin naar de Oostzee waar letterlijk en figuurlijk naar plastic afval zal worden gejaagd.
  • Healthy Seas - verzamelen van oude visnetten en ze verwerken tot textielproducten.
  • Recycle Valley - zwerfvuileducatie op basis- en middelbare scholen.
  • BinBang  - crowdfunding voor een slimme afvalscheidingsbox voor in je huis of op kantoor.

Klik hier voor het gedeelte uit het videoverslag waarin deze initiatieven aan het woord kwamen.

tl_files/marlisco/Video-Contest/Downloads/Forum NL 3.jpg

Achtergrond

Plastic in zee blijkt een nog veel groter probleem dan gedacht. En zonder ingrijpen wordt de vervuiling de komende tien jaar naar schatting nog dertig keer zo groot.  De gigantische hoeveelheden plastic afval hebben een steeds grotere impact op ons leefmilieu, op de economie en op onze gezondheid. Zeevogels en zeezoogdieren eten plastic afval of raken erin verstrikt. Microplastics komen in toenemende mate in onze voedselketen terecht.

Om dit probleem op Europees niveau aan te pakken is het door de EU ondersteunde project MARLISCO opgezet. In dit project werken 20 partijen uit 15 europese landen samen aan tal van activiteiten om zwerfvuil onder de aandacht te brengen, zoals videowedstrijden, tentoonstellingen, nationale debatten en lespaketten. Dit nationale forum is een van de activiteiten die Kust & Zee uitvoert in het kader van het  MARLISCO project.

Voor meer informatie over het forum of MARLISCO – contact  marlisco@kustenzee.nl