MARLISCO DENİZ ÇÖPLERİ ULUSAL FORUMU

MARLISCO Projesi kapsamında düzenlenen Ulusal Forumlar 2014 yılında toplam 12 ülkede gerçekleştirilecektir.  Türkiye’de gerçekleşen ulusal forumun özeti aşağıdadır.

Gün geçtikçe, ülkemizde ve dünyamızda deniz çöpleri büyük sorun teşkil ediyor. Denizlerde milyonlarca ton deniz çöpü akıntılarla sürükleniyor, deniz tabanında ve sahillerde birikiyor.

Deniz canlıları ve insanlar üzerinde olumsuz etkileri olan, ekosistemin dengesini bozan bu soruna karşı ortak çözüm üretmek ve sürdürebilir bir politika izlemek amacıyla MARLISCO Projesi kapsamında Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) olarak 16.10.2014 tarihinde “Deniz Çöpleri Ulusal Forumu “ düzenledik.

Avrupa denizlerindeki çöplerin sosyo-ekolojik sisteme olan etkileri ve doğurduğu olumsuz sonuçlar konusunda farkındalık yaratmak ve ortak bilinç oluşturmak amacıyla Avrupa Birliği (AB) 7. Çerçeve Programı kapsamında 2012 yılında başlatılan ve 3 yıl sürecek olan MARLISCO (Avrupa Denizlerindeki Deniz Çöpleri: Sosyal Farkındalık ve Ortak Sorumluluk)  Projesi kapsamında toplam 12 Avrupa ülkesinde yapılacak olan “Deniz Çöpleri Ulusal Forumu”nun Türkiye ayağı, MARLISCO Türkiye ortağı Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) tarafından 16.10.2014 tarihinde Grand Öztanık Hotel Taksimde düzenlenmiştir.

Güven İslamoğu’nun moderatörlüğünü yaptığı foruma, İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Deniz Biyoloğu Nur Eda Topçu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Denizcilik Faaliyetlerinin Çevresel Yönetimi Şube Müdürü Meryem Arslan, PAGEV Başkanı ve WFO Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Başkanı Yavuz Eroğlu, Sualtı Temizlik ve Bilinçlendirme Hareketi Derneği Başkanı Hakan Tiryaki uzman konuşmacı olarak katıldılar.

tl_files/marlisco/mixed-images/National Fora/TU_forum_1.jpg

tl_files/marlisco/mixed-images/National Fora/TU_forum_2.jpg

Aralarında akademisyenlerin, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden yetkililerin, balıkçıların, öğretmenlerin, ilçe belediyelerinin Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüklerinden yetkililerin, deniz temizleme şirketlerinden yetkililerin,  PAGEV, ÇEVKO, TURMEPA WWF Türkiye gibi STK yetkililerinin yanı sıra TÜBİTAK, Çevre Mühendisleri Odası, Deniz Ticaret Odası, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İSTAÇ ve İBB Deniz Hizmetleri’nden 50 canlı katılımcı ve 10’a yakın çevrim içi grubun katıldığı forumda katılımcılar kendi “söz hakkı’nı kullanarak fikirler ürettiler. Forumda her grubun deniz çöplerini azaltmaya yönelik ürettiği fikir forum sonun sonunda oylamaya sunularak en etkileyici ve en uygulanabilir fikirler seçildi. Bunlar arasında; belediyelere düşen yetki tanımlarının netleştirilmesi, toplu taşıma araçları vb. yerlere daha çok kamu spotu konulması, geri dönüşüme katkı için atıkmatikler tasarlanması gibi fikirler yer almaktadır. Forum boyunca çöpleri azaltmaya yönelik toplanan fikirler bir araya getirilerek “Özel Eylemler Listesi” hazırlanarak Avrupa Komisyonuna ve Türkiye’de ilgili Bakanlıklara sunulacaktır.

tl_files/marlisco/mixed-images/National Fora/TU_forum_3.jpg

tl_files/marlisco/mixed-images/National Fora/TU_forum_4.jpg

tl_files/marlisco/mixed-images/Exhibition/turk_exh_5.JPG

tl_files/marlisco/mixed-images/National Fora/TU_forum_6.jpg

tl_files/marlisco/mixed-images/National Fora/TU_forum_7.jpg

Watch the video of the Turkish Forum