Εκπαιδευτικό υλικό

tl_files/marlisco/mixed-images/educational_pack/greek_cover_educ.jpgΣτο πλαίσιο του MARLISCO το εκπαιδευτικό υλικό «Μάθε, Νιώσε, Δράσε! Μαζί για θάλασσες χωρίς σκουπίδια» προετοιμάστηκε για να ενημερώσει, να ευαισθητοποιήσει και να παρακινήσει τους ευρωπαίους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές να αναλάβουν δράση για την αντιμετώπιση του προβλήματος των απορριμμάτων στις θάλασσες και τις ακτές μας. Το υλικό που έχει σχεδιαστεί πρωτίστως για νέους ηλικίας 10-15 ετών, αλλά μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί στην μη-τυπική εκπαίδευση.

Πρόκειται για ένα κοινό προϊόν του προγράμματος MARLISCO και στη διάρκειά του (2012-2015) θα μεταφραστεί και θα εφαρμοστεί στις 15 χώρες-εταίρους. Το πρόγραμμα MARLISCO προβλέπει μόνο ηλεκτρονική παραγωγή (αλλά οι εταίροι είναι ευπρόσδεκτοι να αντλήσουν πρόσθετους πόρους για την έντυπη παραγωγή του !).

Το υλικό περιέχει 17 δραστηριότητες, και αντίστοιχα φύλλα εργασίας για τους μαθητές. Οι δραστηριότητες είναι αυτόνομες και μπορούν να εφαρμοστούν χωριστά ή σε συνδυασμούς, έτσι ώστε να καλύψουν τις ανάγκες του εκπαιδευτικού.

Βιβλιογραφική Αναφορά: Αλάμπεη Ηρώ, Μαλωτίδη Βίκυ, Βλαχογιάννη Θωμαΐς & Σκούλλοσ Μιχαήλ, «Μάθε, Νιώσε, Δράσε! Μαζί για θάλασσες χωρίς σκουπίδια: Σχέδια μαθήματος και δραστηριότητες», © MIO-ECSDE, 2014.

Στείλτε τις υποδείξεις ή τις προτάσεις σας στους συγγραφείς στο info@medies.net

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα όλους τους εταίρους MARLISCO που εμπλούτισαν το υλικό με τις ιδέες τους, ειδικά τους Luigi Alcaro, Flavia Silva, Δήμητρα Ορθοδόξου, Tom Doyle, Damien Haberlin, Kathrin Köpke, Joana Veiga, Isabelle Poitou, Ryan Metcalfe και Bonny Hartley. Ειλικρινείς ευχαριστίες προς τον Richard Thompson για τα πολύτιμα σχόλια αξιολόγησης.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΕ ΕΝΑ ΑΡΧΕΙΟ tl_files/marlisco/lib/layout/icon-pdf.png

Περιεχόμενα

Τίτλος

Περιγραφή

Εισαγωγή, Στόχοι και Περιεχόμενα του υλικού

Η ενότητα παρουσιάζει τους στόχους και τα περιεχόμενα του εκπαιδευτικού υλικού, τους εταίρους, κλπ.

Λήψη αρχείου

Σημειώσεις για την Εκπαιδευτή

Η ενότητα περιέχει πρακτικές συμβουλές και μεθοδολογικές κατευθυντήριες γραμμές που μπορεί να στηρίξουν τον εκπαιδευτή στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων

Λήψη αρχείου

ΜΕΡΟΣ A: ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

A1 Αναγνωρίζουμε και κατηγοριοποιούμε τα θαλάσσια απορρίμματα

Οι μαθητές εξοικειώνονται με τα θαλάσσια απορρίμματα, τα ταξινομούν και τα περιγράφουν μέσα από ομαδικά παιχνίδια και συζητήσεις.

Λήψη δραστηριότητας

Λήψη φύλλου εργασίας

A2 Πειράματα με απορρίμματα

Οι μαθητές κάνουν πειράματα με απορρίμματα και εξετάζουν κάποιες από τις ιδιότητες των υλικών τους, καθώς και τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Ερευνούν τον χρόνο αποικοδόμησης των διαφόρων υλικών, καθώς και τον ρόλο των περιβαλλοντικών συνθηκών στη διαδικασία αποικοδόμησης.

Λήψη δραστηριότητας

Λήψη φύλλου εργασίας

A3 Στα ίχνη τν θαλάσσιων απορριμμάτων

Οι μαθητές χρησιμοποιούν διαγράμματα, τοπικούς και παγκόσμιους χάρτες, προκειμένου να καταδείξουν ότι τα απορρίμματα «ταξιδεύουν» συνεχώς από μέρος σε μέρος, δημιουργώντας πρόβλημα παγκόσμιων διαστάσεων, χωρίς σύνορα.

Λήψη δραστηριότητας

Λήψη φύλλου εργασίας

A4 Μαντεύουμε την πρώτη δεκάδα

Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες για να μαντέψουν τα απορρίμματα που συναντώνται πιο συχνά στις παραλίες. Συγκρίνουν τις προβλέψεις τους με δεδομένα που προέρχονται από εθνικές ή διεθνείς έρευνες, καθώς και από μια επιτόπια έρευνα που διεξάγουν οι ίδιοι σε μια παραλία.

Λήψη δραστηριότητας

Λήψη φύλλου εργασίας

ΜΕΡΟΣ B: ΧΕΡΣΑΙΕΣ & ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΗΓΕΣ

B1 Όσα δεν «πιάνει» το μάτι …

Οι μαθητές καταγράφουν και ταξινομούν τα απορρίμματα που βλέπουν γύρω τους. Αναλογίζονται πώς μπορεί να έφτασαν εκεί, πώς μπορεί να καταλήξουν στη θάλασσα και με ποιον τρόπο θα εμποδίσουν τη δημιουργία τους.

Λήψη δραστηριότητας

Λήψη φύλλου εργασίας

B2 Οι πηγές των θαλάσσιων απορριμμάτων

Οι μαθητές μελετούν τα πιο συνηθισμένα θαλάσσια απορρίμματα, με βάση την προέλευσή τους και τις δραστηριότητες που τα δημιουργούν. Επεξεργάζονται δεδομένα, σχεδιάζουν γραφήματα και εξάγουν συμπεράσματα.

Λήψη δραστηριότητας

B3 Βουτάμε βαθιά στον τύπο

Οι μαθητές μελετούν ένα ή περισσότερα σχετικά άρθρα του τύπου. Αναλύουν ποιοι εμπλέκονται στο ζήτημα των απορριμμάτων και προβληματίζονται σχετικά με τις ευθύνες, τις αξίες και τα πιθανά οφέλη των εμπλεκομένων.

Λήψη δραστηριότητας

Λήψη φύλλου εργασίας

B4 Μελετάμε συνήθειες, αντιλήψεις και στάσεις

Οι μαθητές μελετούν δημοσκοπήσεις που αφορούν τις απόψεις του κοινού σχετικά με τα θαλάσσια απορρίμματα. Προετοιμάζουν και διεξάγουν τη δική τους έρευνα ώστε να προσδιορίσουν τις απόψεις, τις στάσεις και τις συμπεριφορές των κατοίκων της περιοχής τους.

Λήψη δραστηριότητας

Λήψη φύλλου εργασίας

ΜΕΡΟΣΓ: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Γ1 Σκουπίδια-παγίδες

Οι μαθητές «βιώνουν» αυτό που μπορεί να νιώθουν τα ζώα όταν εγκλωβίζονται στα θαλάσσια απορρίμματα. Η δραστηριότητα αποτελεί ερέθισμα για παραπέρα διερεύνηση των κινδύνων κατάποσης και παγίδευσης.

Λήψη δραστηριότητας

Λήψη φύλλου εργασίας

Γ2 Αν ήμουν θαλασσοπούλι

Οι μαθητές κάνουν μια προσομοίωση των αντιδράσεων των ζώων όταν αυτά έρχονται σε επαφή με σκουπίδια της θάλασσας. Με βάση έναν «μονόλογο» ενός ζώου όπου περιγράφει τα χαρακτηριστικά και τις συνήθειές του, αναγνωρίζουν ποια είδη απορριμμάτων είναι βλαβερά γι’ αυτό.

Λήψη δραστηριότητας

Λήψη φύλλου εργασίας

Γ3 Πόσο επιβλαβή είναι τα απορρίμματα;

Οι μαθητές κάνουν εκτιμήσεις για το πόσο επικίνδυνα μπορεί να είναι τα θαλάσσια απορρίμματα. Με αφετηρία τις προσωπικές τους απόψεις και αντιλήψεις καταλήγουν σε μια συλλογική εκτίμηση κινδύνου. Τέλος, συγκρίνουν τις δικές τους εκτιμήσεις με τα ευρήματα της σχετικής βιβλιογραφίας.

Λήψη δραστηριότητας

Λήψη φύλλου εργασίας

Γ4 Πόσο μας κοστίζουν τα θαλάσσια απορρίμματα

Οι μαθητές εργάζονται με βάση μια συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης, που παρουσιάζει τις οικονομικές επιπτώσεις των θαλάσσιων απορριμμάτων σε ένα νησί του Ατλαντικού.

Λήψη δραστηριότητας

Λήψη φύλλου εργασίας

ΜΕΡΟΣ Δ: ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΛΥΣΕΩΝ

Δ1 Πολιτικές ενάντια στα θαλάσσια απορρίμματα

Οι μαθητές ενημερώνονται για τις πιο σημαντικές διεθνείς συμφωνίες και συμβάσεις για την αντιμετώπιση των θαλάσσιων απορριμμάτων και της ρύπανσης γενικότερα.

Λήψη δραστηριότητας

Λήψη φύλλου εργασίας

Δ2 Οραματιζόμαστε το μέλλον

Οι μαθητές διαλέγουν ένα αγαπημένο τους μέρος με φυσικό κάλλος –μια παραλία, έναν υγρότοπο, κλπ.– που έχει αξία για τους ντόπιους, οραματίζονται το ιδανικό του μέλλον και αναλογίζονται τι ρόλο θα χρειαστεί να παίξουν οι ίδιοι για το επιτύχουν.

Λήψη δραστηριότητας

Λήψη φύλλου εργασίας

Δ3 Ευκαιρία να αλλάξουμε

Οι μαθητές αναζητούν τι εμποδίζει την εκδήλωση περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς. Αναγνωρίζουν τα προσωπικά τους εμπόδια και αναλογίζονται πώς μπορούν να τα ξεπεράσουν. Κατόπιν, δεσμεύονται να υιοθετήσουν μια «πράσινη» συνήθεια για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Λήψη δραστηριότητας

Δ4 Συμμετέχουμε σε κοινές δράσεις

Οι μαθητές οργανώνουν μια εκστρατεία καθαρισμού στην περιοχή τους σε συνεργασία με τον δήμο ή την αρμόδια υπηρεσία. Παίρνουν την περιοχή υπό την προστασία τους, ενημερώνουν τους κατοίκους για τις επιπτώσεις των θαλάσσιων απορριμμάτων και τους τρόπους να διατηρηθεί η περιοχή καθαρή.

Λήψη δραστηριότητας

Δ5 Αναλαμβάνουμε μια εκστρατεία

Οι μαθητές αναλύουν τα οπτικά μηνύματα από διάφορες περιβαλλοντικές εκστρατείες και διερευνούν πώς τα οπτικά μέσα και οι διαφημίσεις επηρεάζουν τις αντιλήψεις και τις αποφάσεις μας. Επιπρόσθετα, σχεδιάζουν και οργανώνουν τη δική τους εκστρατεία ευαισθητοποίησης.

Λήψη δραστηριότητας

Λήψη φύλλου εργασίας