Pachetul educaţional

tl_files/marlisco/mixed-images/educational_pack/cover_01.pngÎn cadrul proiectului MARLISCO, materialul educaţional „Cunoaşte, simte, acţionează! Pentru stoparea deşeurilor marine” a fost pregătit pentru a informa, sensibiliza şi a crea posibilitatea profesorilor şi elevilor europeni să ia măsuri abordând problema deşeurilor din mările şi ţărmurile acestora. Materialul a fost creat în aşa manieră încât să fie util, în primul rând, tinerilor cu vârsta cuprinsă între 10 şi 15 ani, însă poate fi folosit şi de către pedagogi din afara sistemului şcolar formal.

Acesta este un produs comun ce aparţine consorțiului MARLISCO şi pe durata proiectului (2012-2015), acesta va fi tradus şi aplicat în cele 15 ţări partenere. În cadrul proiectului MARLISCO, materialul este transmis exclusiv în format electronic (dar partenerii sunt încurajaţi să obţină fonduri suplimentare pentru a realiza exemplare tipărite!).

Materialul conţine 17 activităţi, fiecare combinând o parte cu activităţi de învăţare (4 pagini) cu o foaie de lucru pentru elevi (o pagină). Activităţile sunt de sine stătătoare şi pot fi aplicate separat sau combinate pe grupuri, fiind astfel în conformitate cu dorinţele pedagogului.

CitareAlampei Iro, Malotidi Vicky, Vlachogianni Thomie & Scoullos Michael, “Know, Feel, Act! to Stop Marine Litter: Lesson plans and activities for middle school learners” © MIO-ECSDE, 2014.

Realizarea materialului în limba română: ONG MARE NOSTRUM

Traducerea și editarea: Anca-Maria Gheorghe

Autorii vor întâmpina solicitările sau propunerile voastre la info@medies.net

Mulţumiri speciale tuturor partenerilor MARLISCO ce au îmbogăţit materialul cu ideile lor, în mod special lui Luigi Alcaro, Flávia Silva, Demetra Orthodoxou, Tom Doyle, Damien Haberlin, Kathrin Kopke, Joana Veiga, Isabelle Poitou, Ryan Metcalfe şi Bonny Hartley. Mulţumiri sincere lui Richard Thompson pentru valoroasele comentarii de evaluare.

DESCĂRCAŢI ÎNTREGUL PACHET EDUCAŢIONAL ÎNTR-UN SINGUR FIŞIER ÎN LIMBA ROMÂNĂ AICI tl_files/marlisco/lib/layout/icon-pdf.png

Cuprins

Titlu

Descriere

Introducere, Scop şi Cuprins

Această secţiune prezintă scopul şi conţinutul materialului educaţional, precum şi partnerii, sponsorii etc.

Descărcaţi intro

Note pentru Pedagog

Acestă secţiune conţine sfaturi şi mijloace de orientare metodologică pentru pedagog pentru a-i oferi un suport în implementarea activităţilor.

Descărcaţi notele pedagogului

SECŢIUNEA A: CUNOAŞTEREA DEŞEURILOR MARINE

A1 Identificarea şi clasificarea deşeurilor marine

În această activitate, cursanţii se familiarizează cu deşeurile marine cu ajutorul jocurilor de clasificare şi descriere. Ei fac un brainstorming, expunând idei asupra conceptului „deşeu” şi descoperă că obiectele eliminate în mod necorespunzător pot ajunge deşeuri marine.

Descărcaţi activitatea

Descărcaţi foaia de lucru

A2 Experimentarea cu articole din deşeuri

În cadrul acestei activităţi, cursanţii fac experimente cu articole din deşeuri şi testează o parte din caracteristicile şi efectele acestora asupra mediului înconjurător. Cursanţii cercetează durata de degradare ale diferitelor materiale şi rolul condiţiilor meteorologice asupra procesului de degradare.

Descărcaţi activitatea

Descărcaţi foaia de lucru

A3 Urmărirea deşeurilor marine

În cadrul acestei activităţi, cursanţii folosesc diagrame, hărţi locale şi globale pentru a ilustra faptul că deşeurile marine „călătoresc” constant dintr-un loc în altul, generând o problemă la nivel global, fără a ţine cont de frontiere.

Descărcaţi activitatea

Descărcaţi foaia de lucru

A4 Intuirea unui Top 10

În cadrul acestei activităţi, cursanţii lucrează pe grupe pentru a intui care sunt cele mai frecvente deşeuri găsite pe plaje. Ei compară presupunerile lor cu datele publicate în urma cercetărilor naţionale sau internaţionale sau cu datele reale înregistrate în urma propriilor cercetări pe teren. Aceştia reflectă asupra obiceiurilor de consum specifice care generează deşeurile marine şi se gândesc cum anumite schimbări în aceste comportamente pot preveni generarea deşeurilor marine.

Descărcaţi activitatea

Descărcaţi foaia de lucru

SECŢIUNEA B: SURSE PROVENITE DIN PĂMÂNT ŞI MARE

B1 Văzând nevăzutul...

În cadrul acestei activităţi, cursanţii pot observa, înregistra şi clasifica deşeurile găsite în imediata apropiere. Ei reflectă asupra modalităţii în care aceste deşeuri au ajuns aici, cum pot ajunge în mediul marin şi cum poate fi prevenit acest lucru.

Descărcaţi activitatea

Descărcaţi foaia de lucru

B2 Cauzele profunde ale deşeurilor

În cadrul acestei activităţi, cursanţii studiază deşeurile marine cele mai frecvente, ţinând cont de originea lor şi de tipurile de activităţi care le generează. Ei studiază datele, realizează grafice şi descoperă cum gunoiul nostru colectiv se transformă în deşeuri marine.

Descărcaţi activitatea

B3 Săpând adânc: Formarea gândirii critice şi instruirea în domeniul mass-media

În cadrul acestei activităţi, cursanţii lucrează la unul sau mai multe articole de presă legate de deşeurile marine. Ei analizează cauzele şi se gândesc la actorii implicaţi, ţinând cont de responsabilităţi, valori şi beneficii, inclusiv de posibile căi de abordare a problemei.

Descărcaţi activitatea

Descărcaţi foaia de lucru

B4 Realizarea unui inventar al obiceiurilor noastre

În cadrul acestei activităţi, cursanţii citesc concluziile unor sondaje asupra opiniilor publicului general cu privire la varii probleme legate de deşeurile marine. Apoi îşi pregătesc şi dirijează propriul sondaj asupra localnicilor din zona şcolii cu scopul de a identifica percepţii, atitudini şi comportamente legate de deşeurile marine.

Descărcaţi activitatea

Descărcaţi foaia de lucru

SECŢIUNEA C: EXPLORAREA IMPACTULUI

C1 Totul se leagă

În cadrul acestei activităţi, cursanţii „experimentează” cum se simt animalele marine când sunt prinse în deşeuri. Activitatea poate deveni un stimul pentru o explorare viitoare asupra ingerării deşeurilor şi încurcării în plasele formate de acestea, precum şi asupra ameninţărilor pe care ele le au asupra vieţii marine.

Descărcaţi activitatea

Descărcaţi foaia de lucru

C2 Poveşti cu animale

În cadrul acestei activităţi, cursanţii simulează reacţiile anumitor vieţuitoare marine care vin în contact cu deşeurile.  Ei ascultă descrierea caracteristicilor fiecărui animal marin şi apoi încearcă să identifice tipurile de deşeuri care îl pot răni.  

Descărcaţi activitatea

Descărcaţi foaia de lucru

C3 Cât de nociv este?

În cadrul acestei activităţi, cursanţii estimează cât de nocive pot fi unele deşeuri marine, bazându-se pe percepţiile proprii. Ei îşi exprimă punctele de vedere personale şi lucrează împreună pentru a ajunge la un consens la nivelul clasei. Apoi compară aceste rezultate cu scrierile relevante referitoare la impactul deşeurilor marine asupra vieţuitoarelor şi oamenilor.

Descărcaţi activitatea

Descărcaţi foaia de lucru

C4 Ne putem permite deşeurile marine?

În cadrul acestei activităţi, cursanţii lucrează la un studiu de caz dat ce prezintă implicaţiile economice ale deşeurilor marine şi analizează implicaţiile acestora, ţinând cont de o listă de parametri.

Descărcaţi activitatea

Descărcaţi foaia de lucru

SECŢIUNEA D: LUCRĂM ORIENTAŢI CĂTRE SOLUŢII

D1 Instrumente politice în lupta cu deşeurile marine

În cadrul acestei activităţi, cursanţilor li se fac cunoscute eforturile internaţionale concentrate pe combaterea deşeurilor marine şi a poluării, în general. Ei dirijează un demers de cercetare asupra instrumentelor politice majore pentru protejarea Mărilor Regionale ale Europei şi studiază informaţiile de bază ce includ obiectivele convenţiilor şi strategiilor, statele implicate, ecosistemele vizate, reperele şi activităţile.

Descărcaţi activitatea

Descărcaţi foaia de lucru

D2 Vizualizarea viitorului

În cadrul acestei activităţi, cursanţii se concentrează asupra spaţiului natural din apropiere – un ţărm de mare, mlaştini etc. – care este important pentru ei şi trebuie să vizualizeze cum vor dori ei ca acest loc să arate în viitor. Nu se vor gândi numai la un viitor ideal al acelui loc, ci şi la rolul lor în a-i da acea formă. Prin această activitate, cursanţii sunt încurajaţi să preia în proprietate locul şi să-şi asume responsabilitatea pentru comportamentele şi acţiunile lor.

Descărcaţi activitatea

Descărcaţi foaia de lucru

D3 Şansa de schimbare

În cadrul acestei activităţi, cursanţii se gândesc la ce anume îi reţine în a adopta un comportament mai prietenos şi mai responsabil cu mediul. Ei identifică motivele personale şi se gândesc la calea cea mai potrivită de a depăşi aceste bariere. Apoi ei se angajează la o rutină „mai verde” pentru o perioadă de timp prestabilită şi îşi monitorizează noile obiceiuri.

Descărcaţi activitatea

D4 Acţiuni comune!

În cadrul acestei activităţi, cursanţii organizează un proiect de curăţare într-o zonă din localitatea lor, în colaborare cu agenţia municipală sau de stat responsabilă pentru acel spaţiu. Cursanţii vor „lua în adopţie” locul respectiv şi vor căuta să informeze comunitatea locală asupra impactului deşeurilor marine şi despre cum să menţină spaţiul curat.

Descărcaţi activitatea

D5 Ieşiţi în public!

În cadrul acestei activităţi, cursanţii analizează mesajele vizuale ale campaniilor de mediu şi obţin cunoştinţe despre modul în care mijloacele vizuale sunt construite astefl încât pot influenţa comportamentul şi luarea deciziilor. Mai mult decât atât, cursanţii îşi schiţează şi organizează propria campanie de conştientizare sau propriul eveniment în municipalitatea, şcoala sau plaja lor locală etc.

Descărcaţi activitatea

Descărcaţi foaia de lucru